دوره بافندگی

این دوره شامل دو رشته مجزا میباشد: 1- بافندگی با دست (دومیل) 2 – بافندگی با ماشین بافت

دوره بافندگی

در دوره بافندگی با دست آموزش از مبتدی آغاز میگردد. شامل :

 • طریقه اندازه‌گیری و سایزبندی
 • آموزش سرانداختن و بافت ساده و کشباف و چند رنگ
 • طریقه حلقه زدن و انواع یقه ها
 • نقشه‌خوانی و شناخت مدل‌‌ها از روی ژورنال
 • طریقه دوخت لباس بافتنی و اتو زدن

دوره بافندگی با ماشین

در بافندگی با ماشین بافت آموزش از مبتدی آغاز می‌گردد شامل:

 • شناخت قسمتهای مختلف و ابزار و وسایل ماشین بافندگی
 • کار از مبتدی با ماشین بافت
 • طریقه سر انداختن و بافتهای مبتدی
 • شناخت انواع مدلها و کار با کارتهای مختلف ماشین
 • بافت چند رنگ و توری و کشباف
 • نحوه پیاده سازی انواع مدلهای بافت بر روی کارتهای مخصوص ماشین و در نهایت بافت
 • آموزش انواع یقه ها و آستینها
 • دوخت و اتوزدن لباس بافته شده

طول دوره بافندگی 4 ماه می‌باشد و کلاسها یک روز در هفته تشکیل می‌گردد. لازم به ذکر است کلاسهای بافندگی صرفا در پائیز و زمستان برگزار می‌گردد.