تقویم آموزشی

در آموزشگاه سحر میتوانید متنوع‌ترین و بروزترین کارگاه‌ها و دوره های آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته را با کمک اساتید برجسته بگذرانید.

دوره لباس شب و عروس
کارگاه حضوری
چهارشنبه ها | ساعت 10 الی 13
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
ثبت نام
دوره ژورنال شناسی
کارگاه حضوری
چهارشنبه ها | ساعت 10 الی 13
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
ثبت نام
دوره طراحی لباس
کارگاه حضوری
چهارشنبه ها | ساعت 10 الی 13
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
ثبت نام
دوره بافندگی
کارگاه حضوری
چهارشنبه ها | ساعت 10 الی 13
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
ثبت نام

دوره نازک دوزی
کارگاه حضوری
شنبه و دوشنبه | ساعت 10 الی 13
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
ثبت نام
دوره شلوار دوز زنانه
کارگاه حضوری
شنبه ها | ساعت 10 الی 13
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
ثبت نام
دوره مانتو دوز
کارگاه حضوری
دوشنبه ها | ساعت 10 الی 13
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
ثبت نام
دوره ضخیم دوزی
کارگاه حضوری
چهارشنبه ها | ساعت 10 الی 13
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
ثبت نام