تقویم آموزشی

در آموزشگاه سحر میتوانید متنوع‌ترین و بروزترین کارگاه‌ها و دوره های آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته را با کمک اساتید برجسته بگذرانید.

امکان پرداخت اقساط برای تمامی دوره ها فراهم میباشد.

دوره جامع لباس شب و عروس
چهارشنبه ها | ساعت 9:30 الی 12:30
کارگاه حضوری
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
مدت زمان دوره 4 ماه
ثبت نام
دوره جامع ژورنال شناسی
چهارشنبه ها | ساعت 9:30 الی 12:30
کارگاه حضوری
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
مدت زمان دوره 4 تا 6 ماه
ثبت نام
دوره جامع طراحی لباس زنانه
در حال حاضر برگزار نمی‌شود
کارگاه حضوری
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
مدت زمان دوره 4 ماه
ثبت نام
دوره جامع بافندگی
یکشنبه و سه‌شنبه | ساعت 13 الی 14:30
کارگاه حضوری
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
مدت زمان دوره 4 ماه
ثبت نام

دوره جامع نازک دوز زنانه
شنبه و دوشنبه | ساعت 9:30 الی 12:30
کارگاه حضوری
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
مدت زمان دوره 3 تا 4 ماه
ثبت نام
دوره جامع شلوار دوز زنانه
شنبه ها | ساعت 9:30 الی 12:30
کارگاه حضوری
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
مدت زمان دوره 2 ماه
ثبت نام
دوره جامع مانتو دوز
دوشنبه ها | ساعت 9:30 الی 12:30
کارگاه حضوری
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
مدت زمان دوره 2 ماه
ثبت نام
دوره جامع ضخیم دوزی زنانه
چهارشنبه ها | ساعت 9:30 الی 12:30
کارگاه حضوری
نیمه خصوصی
ظرفیت 5 نفر
مدت زمان دوره 2 ماه
ثبت نام